Postup ekologické likvidace aut

Proces ekologické likvidace vozidel je řízen zákonem 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel povinnost provést ekologickou likvidaci vozidla s ukončenou životností.

1. Kontaktujete naše pracovníky na telefonním čísle 728 152 929

2. Navrhněte si termín odtahu a my se budeme snažit Vám vyjít vstříc.

3. Zeptáme se Vás na několik důležitých detailů potřebných k ekologické likvidaci vozidla. Tyto informace najdete v technickém průkazu vozidla. Technický průkaz můžete naskenovat a zaslat nám ho na email, nadiktovat po telefonu nebo vzít sebou a vyplnit na místě do protokolu o ekologické likvidaci vozidla.

4. V domluvený termín si pro vozidlo přijedeme a vystavíme Vám protokol o ekologické likvidaci vozidla. Zároveň Vám odšroubujeme SPZ značky.

5. Odhlásíte si vozidlo z evidence vozidel na základě protokolu o ekologické likvidaci. Dále k tomu budete potřebovat SPZ značky a technický průkaz, do kterého Vám zaznamenají že vozidlo bylo vyřazeno z evidence.

6. Posledním bodem je zrušení pojistné smlouvy o povinném ručení u Vaší pojišťovny.

Časté dotazy k ekologické likvidaci
VÍCE
Postup ekologické likvidace
VÍCE